Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu (20-23 Eylül 2012) 15.08.2012


Sayın Meslektaşlarım,

Dünyada Veteriner Hekimlik son dönemlerde değişime uğramakta ve çeşitli alanlarda hızla gelişim göstermektedir. Ülkemizde de son yıllarda hızla gelişen ve değişen sığırcılığımız yeni boyut kazanmaya devam etmektedir. Hayvancılığın daha karlı bir uğraş alanı olması ve sektörel olarak büyümesi için orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısının artması Veteriner Hekimlik hizmetlerine de yeni bir boyut getirmektedir. Bu nedenle Sürü Sağlığı ve Yönetimi konusu her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bu konunun önemini bilerek ülkemizde ilk kez  2001 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde Sürü Sağlığı ve Yönetimi dersini öngörümüzle vermeye başladık.Yine ülkemizde ilk kez 22-24 Şubat 2008 tarihinde Bursa’da “Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu”nu düzenledik. Sizlerin büyük ilgisi ve özel sektörün desteği bizleri memnun etmiştir. Sempozyum sonunda gerek uyguladığımız anket ve gerekse daha sonraki geri bildirimlerle katılımcıların yüksek oranda memnun olduklarını görmek bizim memnuniyetimizi daha da artırmıştır.

Biraz geçikerek de olsa bu yıl 20-23 Eylül tarihlerinde İzmir Çeşme’de sizlerin görüşlerini dikkate alarak daha büyük bir mekanda “Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu”nun yenisi düzenlemeyi planladık. Hayvan yetiştirme, besleme, üreme sağlığı ve hastalıklar konusunun bir bütün olarak ele alındığı bu sempozyumda Fakültemizden konularında uzman değerli öğretim üyeleri yanında, yurt dışından konularında dünya çapında uzman kişilerin vereceği bildirilerin sahanın gereksinimlerini karşılamaya çalışacağı düşüncesindeyiz. Diğer sempozyumdan farklı olarak bu sempozyumda ilginizi çekecek kurslar organize edilmiştir. İlk sempozyumdaki gibi sizlerin göstereceği ilgi ile bu sempozyumun da mesleğimize ve ülkemiz hayvancılığına yararlı olacağını ümit ederim.

Saygılarımla

Prof.Dr. Hasan BATMAZ
Sempozyum Başkanı

   
         
       
         
            Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2012

Adres : Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 16059 Görükle Kampüsü-BURSA    

 Santral : (+90 224) 294 12 00-01 Fax : (+90 224) 294 12 02