Prof. Dr. Ümit POLAT


YAYINLARI:

Doktora Tezi :
Süt ineklerinde laktasyonun çeşitli evrelerinde ve kuru dönemde kandaki bazı biyokimyasal parametrelerdeki değişimler, Bursa, U.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2000.

 

ULUSLARARASI  MAKALELER 

1.  Galip, N., C. Aydın ve Ü. Polat, “Bursa Bölgesindeki Holştayn İneklerde Kuru Dönem ve Laktasyonun Çeşitli Evrelerinin Bazı Kan Parametrelerine Etkisi”, Turk J. Vet. Anim. Sci., 26, 645-649 (2002).

2. Çetin, M., İ. Doğan, Ü. Polat, A. Yalçın ve Ö. Türkyılmaz, “Blood Biochemical Parameters in Fertile and Repeat Breeder Cows”, Indian J. Anim. Sci., 72, 865-866 (2002).

3. Çetin, M., M. Petek, Ü. Polat ve A. Yalçın, “Effects of Dietary Carnitine Supplementation on Plasma Carnitine and Some Serum Biochemical Parameters in Lambs”, Revue Med. Vet., 154, 195-198 (2003).

4. Günay, Ü., Ü. Polat, N. Güneş, M.K. Soylu ve F. Kil, “The Effects of Short-Interval Ejaculation on Semen Quality and Some Biochemical Parameters in Dogs”, Revue Med. Vet., 154, 459-462 (2003).

5. Polat, Ü., M. Çetin, Ö. Türkyılmaz ve A. Yalçın, “Effects of Different Dietary Protein Levels on The Biochemical and Production Parameters of Ostriches (Struthio camelus)”, Vet. Arhiv, 73, 73-80 (2003).

6. Galip, N., Ü. Polat ve M. Çetin, “The Effects of Dry Period and Various Lactation Stages on Blood Na+ and K+ Concentrations in Holstein Cows”, Revue Med. Vet., 154, 739-742 (2003).

7. Günay, Ü., Ü. Polat, M.K. Soylu ve F. Kil, “Alman Çoban Köpeklerinin Seminal Plazmalarındaki Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Saptanması”, Turk J. Vet. Anim. Sci., 27, 983-986 (2003).

8. Yıldız, H., M. Petek, N. Güneş ve Ü. Polat, “Farklı Barındırma Sistemlerinin Tavuklarda (Tetra SL) Humerus ve Tibiotarsus’un Çeşitli Parametreleri Üzerine Etkileri”, Turk J. Vet. Anim. Sci., 27, 979-982 (2003).

9. Polat, Ü., M. Çetin, Ö. Türkyılmaz ve A. Yalçın, “Reference Serum Protein and Lipoprotein Fractions of Ostriches (Struthio camelus)”, Onderstepoort J Vet. Res., 71, 77-79 (2004).

10. Polat, Ü., M. Çetin, İ. Ak ve F. Balcı, “Detection of Serum Protein Fractions and Their Concentrations in Laying and Non Laying Ostriches (Struthio camelus)”, Revue Med. Vet., 155, 570-574 (2004).

11. Paşa, S., B. Ulutaş, H. Voyvoda, Ü. Polat, C. Ünsal ve M.B. Özlem, “Pre and Post-Treatment Clinico-Pathological Alterations in Cattle with Anaplasmosis”, Indian Vet. J., 82, 15-18 (2005).

12. Sevimli, A., Mısırlıoğlu, D., Polat, Ü., Yalçın, M., Akkoç, A. ve Uğuz., C. The effects of vitamin A, pentoxyfylline and methylprednisolone on experimentally induced amyloid arthropathy in Brown layer chicks. Avian Pathology, 34, 143-149 (2005).

13.Engin Kennerman and Ümit Polat, Effects of Carprofen and Acetylsalicylic Acid on Some Biochemical and Haemostatic Variables in Dogs. Bull Vet Inst Pulawy 50, 589-593, 2006.

 

14.Umit Polat, Hakan Biricik, İ. İsmet Türkmen and Saime Guzel, Effect of Feeding nonforage Cellulose Source on Blood Biochemical Parameters in Dairy Cows. lndian Vet. J., 85:517-519, 2008.

 

15.İbrahim Doğan, Ümit Polat and Zekeriya Nur, Correlations between seminal plasma enzyme activities and semen parameters in seminal fluid of Arabian horses. Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University, 10 (2), 119-124, 2009.

 

16.Ümit Polat, H. Hüseyin Oruç, Hülya Hanoğlu and İbrahim Ak, Comparative Evaluation of Biochemical Components of Blood Serum and Toxicological Parameters of Kivircik Lambs Fed on Conventional and Organic Fodder.  Pakistan J. Zool., 41(2), 109-115, 2009.

 

17.Ümit Polat, Haluk Gülmez and İ. İsmet Türkmen, Effects of Starch with Different Degradation Rates on Biochemical Parameters of Dairy Cows. Indian Vet. J., 87:126 – 129, 2010.

 

18.Ümit Polat, Hıdır Gençoğlu, İ. İsmet Türkmen, The effects of partial replacement of corn silage on biochemical blood parameters in lactating primiparous dairy cows. Veterinarni Medicina, 54, (9): 407–411, 2009.

 

19.Nurten Galip, Umit Polat, Hakan Biricik, Effects of supplemental humic acid on ruminal fermentation and blood variables in rams. Italian Journal of Animal Science, 9(74); 390-393,  2010.

 

20.Mark A. Berhow, Umit Polat, Jan A. Glinski, Michal Glensk, Steven F. Vaughn, Terry Isbell, Ivan Ayala-Diaz, Laura Marek, Candice Gardner, Optimized analysis and quantification of glucosinolates from Camelina sativa seeds by reverse-phase liquid chromatography. Industrial Crops and Products 43 (2013) 119– 125

 

 

 

ULUSAL MAKALELER

 

1. Polat, Ü. ve M. Çetin, “Süt İneklerinde Laktasyonun Çeşitli Evrelerinde ve Kuru Dönemde Kandaki Bazı Biyokimyasal Parametrelerdeki Değişimler”, U. Ü. Vet. Fak. Derg., 20, 33-39 (2001).

2. Polat, Ü., C. Aydın ve İ. Ak, “Bursa Bölgesi Koşullarında Yetiştirilen Devekuşlarına (Struthio camelus) Ait Bazı Serum Biyokimyasal Değerleri ve Hematolojik Parametreler”, U. Ü. Vet. Fak. Derg., 20, 65-70 (2001).

3. Çetin, M., Ü. Polat, İ. Ak ve A. Yalçın, “Hindilerde Sınırlı Beslemenin Serum Metabolit, Elektrolit Düzeyleri ve Canlı Ağırlık Üzerine Etkileri”, U. Ü. Vet. Fak. Derg., 20, 175-180 (2001).

4. Güneş, N., Ü. Polat ve M. Petek, “Alternatif Barındırma Sistemlerinde Yetiştirilen Tavukların Biyokimyasal Kan Parametrelerindeki Değişikliklerin İncelenmesi”, U. Ü. Vet. Fak. Derg., 21, 39-42 (2002).

5. Çetin, M., G. Deniz, Ü. Polat ve A. Yalçın, “Broylerlerde İnorganik ve Organik Selenyum İlavesinin Biyokimyasal Kan Parametreleri Üzerine Etkisi”, U. Ü. Vet. Fak. Derg., 21, 59-63 (2002).

6. Polat, Ü., M. Çetin ve A. Yalçın, “Yüksek Verimli Süt İneklerinde Laktasyonun Çeşitli Evrelerinde Kandaki Bazı Biyokimyasal Parametreler ile Süt Verimi Arasındaki İlişkiler”, U. Ü. Vet. Fak. Derg., 21, 65-69 (2002).

7. Şentürk, S., Ü. Polat ve E. Kennerman, “Kuru Dönemde Levazimol Uygulanan İneklerden Doğan Buzağıların İmmun Düzeylerinin Belirlenmesi”, U. Ü. Vet. Fak. Derg., 22, 7-11, (2003).

8. Polat, Ü., “Askorbik Asitin Atherosklerozise Etkisi”, Vet. Hek. Dern. Derg., 75, 43-46 (2004).

9. Polat, Ü., Yalçın, A., Çetin, M., Ak, İ. ve Doğrutekin, D. Effects of Feeding With Molasses and Vibrotal on  Some Serum Biochemical Parameters and Liveweight Gains in Lambs. U. Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi U. Ü. J. Fac. Vet. Med., 24, 1-2-3-4: 1-6, (2005).

10.Ü. Polat, Derya Yeşilbağ, Mustafa Eren, Serum Biochemical Profile of Broiler Chickens Fed Diets Containing Rosemary and Rosemary Volatile Oil. J. Biol. Environ. Sci., 5 (13), 23-30, 2011.

 

11.Ü. Polat, The Effects on Metabolism of Glucosinolates and Theirs Hydrolysis Products J. Biol. Environ. Sci., 4(10), 39-42, 2010.

 

12. Saime Güzel, Meltem Tanrıverdi, Ümit Polat, Changes in Serum Protein and Lipoprotein Fractions During Various Lactation Stages and Dry Period in dairy Cows. Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med., 30 (2), 29-32, 2011.

 

 

 

        

    
         
       
         
            Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2012

Adres : Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 16059 Görükle Kampüsü-BURSA    

 Santral : (+90 224) 294 12 00-01 Fax : (+90 224) 294 12 02