Araş. Gör. Deniz BELENLİ


 

KİŞİSEL BİLGİLER:

 Doğum Yeri: Ankara

Doğum Tarihi: 03.02.1982

Yabancı Dil: İngilizce

 KAZANILAN AKADEMİK DERECELER:

 2005-Veteriner Hekim, U.Ü. Veteriner Fakültesi

2013-Araştırma Görevlisi, Sağlık Bilimleri            Enstitüsü 

PROJELER:

 Tavuklarda glukosinolat ve hidroliz ürünlerinin enerji dengeleri ve performans parametreleri üzerine etkileri, BAP,UAP(V) 2011/58

 İLETİŞİM BİLGİLERİ :

 Adres :U.Ü.Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Görükle Kampüsu 16059-Bursa

 Tel :0 224 2940792

 Fax :0224 2941202

 e-mail: denizbln@uludag.edu.tr

           
         
       
         
            Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2012

Adres : Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 16059 Görükle Kampüsü-BURSA    

 Santral : (+90 224) 294 12 00-01 Fax : (+90 224) 294 12 02