Prof. Dr. Şahsene ANAR


YAYINLARI  :

Doktora Tezi :
Modern alet ve yöntemler kullanarak pastırma üretimi üzerine araştırmalar , Bursa, U.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1989.

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde  yayımlanan makaleler :

1.SALTAN EVRENSEL, S., TEMELLİ, S., and ANAR, Ş., “Detection of Critical Control Points in White Cheese Production in Small Dairy Plants,” Turk. J. Vet. Anim. Sci., 27, 29-35 (2003).

 

2.TEMELLİ, S., ANAR, S., SEN, C., and AKYUVA P., “Determination of Microbiological Contamination Sources during Turkish White Cheese Production,” Food Control, 17, 856-861 (2006).

 

3. TEMELLI, S., ŞEN, M.K.C., and ANAR, Ş. “Microbiological Evaluation of Chicken Kadinbudu Meatball Production Stages in a Poultry Meat Processing Plant”, Vet. J. Ankara Üniv., 58, 189-194 (2011).

 

4. TEMELLI, S., ŞEN, M.K.C., and ANAR, Ş. “Assessment of Microbiological Changes in Fresh Uncooked İnegöl Meatballs Stored under Two Different Modified Atmosphere Packaging Conditions”, Vet. J. Ankara Üniv., 58, 273-278 (2011).

 

5. TEMELLI, S., EYIGOR, A., and ANAR, S., “Prevalence of Escherichia coli O157 in Red Meat and Meat Products Determined by VIDAS ECPT and LightCycler PCR”, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 36, 305-310 (2012).

 

6. TEMELLİ,  S., ATA, Z., ANAR, S.,  CARLİ, K.T., and EYİGOR, A., “Detection of Listeria spp. and Listeria monocytogenes in Retail Dairy Products by the Vitek Immunodiagnostic Assay System LDUO Method and the ISO Method 11290-1” Milchwissenschaft, 67, 374-376 (2012).

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

1. MERT; N, ANAR, Ş, GÜNDÜZ,H. The Egg Cholesterol Levels of Different Breeds of Laying Hens in Turkey. Ninth National Conference” Modern Tendencies in  the Development  of Fundamental  and Applied Science” June 4-5, 1998, Staro Zagora, Bulgaria

1998.

 

2. AKGÜN,S., ANAR,Ş. Studies  on the salt Diffusion of the White Cheese Vacuum Packed. Modern Tendencies in  the Development  of Fundamental  and Applied Science” June 3-4, 1999, Staro Zagora, Bulgaria,1999.

 

3. ANAR, Ş., and TEMELLİ, S., “Determination of Microbiological Quality of Iskender Kebap,” Anniversary Conference with International Participation of UBS, 63-67, 5-6 June, Stara Zagora, Bulgaria, 2001.

4. SALTAN EVRENSEL, S., TEMELLİ, S., and ANAR, Ş., “Detection of Critical Control Points in White Pickled Cheese Production,” Anniversary Conference with International Participation of UBS, 68-74, 5-6 June, Stara Zagora, Bulgaria, 2001.

5. TEMELLI, S., ANAR, Ş., SEN, C., and AKYUVA, P., “Determination of Microbiological Contamination Sources during Turkish White Cheese Production”, The 1st SAFOODNET project workshop ‘Detection and Identification of Harmful Microbes’, December 10-12, Veterinary Research Institute, Brno, Czech Republic, 2007.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

           

1-AKGÜN,S., ANAR,Ş.: Vakum Paketlenmiş Peynirlerde  Tuzun Diffuzyonu Üzerinde     Araştırmalar.Gıda-Yem  Bil. ve Tek. Derg. 1,1,14-19 (1991).

 

2-ANAR,Ş., ŞEN,C. K M.: Bursa ve Yöresinde Tüketime  Sunulan Mihaliç Peynirinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Saptanması. U.Ü.Vet .Fak. Derg. 10 (1,2,3)  45-52 (1991).

 

3-ANAR,Ş. ,SOYUTEMİZ, G.E., BERKER. A.:Vakumla Paketlenmiş ve Vakumsuz Olarak Saklanan Pastırmaların Farklı Isı Derecelerinde Muhafaza Edilmeleri Sırasında Oluşan Mikrobiyolojik Değişikliklerin İncelenmesi. U.Ü. Vet. Fak. Derg. 11,1:25-35, (1992)

 

4-AKGÜN,S. ANAR,Ş. , SOYUTEMİZ,G.E.: Yoğurtlarda  Yağ Tayininde Yeni Yöntemler Üzerinde Araştırmalar. U.Ü. Vet. Fak. Derg. 11,1, 47-56, (1992).

 

5-SOYUTEMİZ,G.E, ANAR,Ş., BERKER,A.:Vakumlu ve Vakumsuz Olarak Muhafaza Edilen Pastırmalarda Bazı Kimyasal Değişimlerin İncelenmesi. U.Ü. Vet. Fak.Derg .11,1, 37-45, (1992).

           

6-YAKIŞIK,M., ANAR,Ş., SOYUTEMİZ,G.E., ERDOST,H.: Pastırmanın Üretim Aşamalarında Kas Dokuda Görülen Histolojik ve Kimyasal  Değişiklikler. U.Ü. Vet. Fak. Derg. 11, 2, 1-12.(1992).

 

7-ANAR,Ş., SOYUTEMİZ,G.E., BERKER,A., EYİGÖR;A.: Füme Dillerin Üretim Aşamalarında Oluşan Bazı Mikrobiyolojik Değişimlerin İncelenmesi. U.Ü. Vet.Fak.Derg.11, 2, 53-60 (1992).

             

8-ANAR,Ş., ÇARLI,T., ŞEN,A., EYİGÖR,A.: Bursa’da Tüketime Sunulan Piliç Butlarından S.aureus ve E.coli tip I İzolasyonu Üzerine Bir Çalışma. U.Ü. Vet. Fak. Derg. 11, 2 ,135-141 (1992).

 

9-SOYUTEMİZ,G.E., ANAR,Ş., BERKER,A.:Füme Dillerin Üretim Aşamalarında Oluşan Kimyasal Değişimlerin İncelenmesi. U.Ü. Vet. Fak. Derg. 11 ,2 ,153-158, (1992). 

 

10-TAYAR,M., ANAR,Ş., ŞEN, M.K.C.: Bursa’da Tüketilen Yoğurtların Kalitesi. Gıda Tek.Der.Derg.18, 3, 203-205, (1993).

           

11-SOYUTEMİZ,G.E., ANAR,Ş. :Bursa’da Tüketilen Çiğ ve Pişmiş Izgara Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi ve Bileşimi Üzerine Araştırmalar. U.Ü. Vet. Fak. Derg.12,1,21-28, (1993).

           

 

12-ANAR;Ş. Yoğurt Haline Gelen Sütün Niteliklerindeki Değişiklikler. U.Ü. Vet. Fak. Derg.11,1,189-195, (1992).

 

13-ANAR,Ş. Yoğurt Üretiminde Kritik kontrol Noktalarının Belirlenmesi. Gıda ,Dünya Yayıncılık,1, 36-39, (2000).

            .          

14-ANAR,Ş., SOYUTEMİZ,G.E., YILDIRIM,Y.: Otomatik Enjeksiyon ve Pres Makinesi  Kullanılarak Üretilen Pastırmaların Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri. U.Ü.Vet. Fak. Derg. 15,1-2-3, 57-68, (1996).

           

15-AKGÜN,S., SOYUTEMİZ,G.E., ANAR,Ş., ÇIBIK,R.: Tüketime Sunulan Kremalı Pastaların Mikrobiyolojik Niteliklerinin Saptanması. Gıda Tek. Dern. Derg., 22, 6, 433-438, (1997).

 

16-SOYUTEMİZ,G.E., ANAR,Ş., ÖZENİR,A.: Kuru Kürleme İşlemi Geçiren Füme Dil ve Pastırmaların Üretimleri Sırasındaki Nitrat ve Nitrit Miktarındaki Değişimler. Y.Y.Ü. Sağlık Bil. Ens. Derg. 4, (1-2): 28-31, (1998).

                       

17-SOYUTEMİZ,G.E., ANAR,Ş., ÇETİN,K.: Tüketime Sunulan Kıymaların Yağ Oranlarına Göre Sınıflandırılması. U.Ü. Vet. Fak. Derg. 1-2-3,(17),1-6, (1998).

 

18- MERT,N., ANAR,Ş., GÜNDÜZ,H.: The Egg Cholesterol Levels of Different Breeds of Layıng Hens in Turkey.Nınth National Conference “Modern Tendencies in the Development of Fundamental and Applied Science,  June 4-5, Stara Zagora, Bulgaria, (1998).

 

19-ANAR,Ş., SOYUTEMİZ,G.E., TEMELLİ,S., ÇETİNKAYA,F.: Doğal Koşullarda Üretilen ve Isı İşlemi Uygulanan Sucuklarda Starter Kültürlerin Kullanım Olanakları. U.Ü. Vet. Fak. Derg.,19, 51-57, (2000).

           

20-ANAR,Ş., SOYUTEMİZ,E., ÇETİNKAYA,F.: Örgü Peynirin Üretim Aşamalarında Görülen Bazı Mikrobiyolojik ve Kimyasal Değişmeler. U.Ü. Vet. Fak. Derg. 19,1-2,81-85, (2000).

           

21-ANAR,Ş., TEMELLİ,S.: İskender Kebap’ın Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi. U.Ü Vet. Fak. Derg., 19, 13-18, (2000).

 

22-ANAR,Ş., TEMELLİ,S.: Ayran Üretim Aşamalarında Kritik Kontrol Noktalarının Saptanması. U. Ü. Vet. Fak. Derg., 19, 13-18, (2000).

 

23-MERT,N., ANAR,Ş., GÜNDÜZ,H., GÜNŞEN,U., HOŞGÖR,İ.: Farklı Tavuk Irklarına Ait Yumurtalarda Yağ Asit Düzeyleri. Süleyman Demirel Üniv. Tıp  Fak. Derg., 7,1,34-36, (2000).

           

24-ANAR,Ş., GÜNŞEN,U.: Bursa İl Merkezindeki İçme ve Kullanma Sularının Hijyenik Kalitesi. Süleyman Demirel Üniv. Tıp  Fak. Derg 7,1,31-33, (2000).

 

25-GÜNŞEN,U., ANAR,Ş.:  GÜNDÜZ,H.,: Uludağ’daki Su Kaynaklarının Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri. Süleyman Demirel Üniv. Tıp  Fak. Derg, 7,2, 21-24, (2000).

 

26- SOYUTEMİZ,E., ANAR,Ş., ÇETİNKAYA,F.: Kaşar Peyniri Üretim Aşamalarında Görülen Bazı Mikrobiyolojik ve Kimyasal Değişiklikler. U.Ü. Vet. Fak. Derg. 19,1-2,87-92, (2000).

 

27-BALIKÇIER M., ANAR,Ş., ERDOST H. : Otomatik Enjeksiyon ve Pres Makinesi  Kullanılarak Üretilen Pastırmada Üretim Aşamalarında Görülen Histolojik ve Kimyasal Değişiklikler. U.Ü.Vet. Bil. Derg. 17,2, 77-83, (2001).

 

28- TEMELLİ, S., ANAR, Ş., “Bursa’da Tüketime Sunulan Baharat ve Çeşni Verici Otlarda B.cereus’un Yaygınlığı,” İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 28, 459-465 (2002).

 

29- TEMELLİ, S., SALTAN EVRENSEL, S., ANAR, Ş., TAYAR, M., “Bursa’da Tüketilen Kokoreçlerin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi,” İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 28, 467-473 (2002).

 

30- SALTAN EVRENSEL, S., TEMELLI, S., ANAR, Ş., “Detection of Critical Control Points in White Cheese Production in Small Dairy Plants,” Turk. J. Vet. Anim. Sci., 27, 29-35, (2003).

 

31- TEMELLI, S., ANAR, S., SEN, C., AKYUVA P., “Determination of Microbiological Contamination Sources during Turkish White Cheese Production,” Food Control, (Basımda) (2006).

 

32- TEMELLİ, S., ŞEN, M.K.C. ve  ANAR, Ş., “Et Parçalama Ünitelerinde ve Beyaz Peynir Üretiminde Çalışan Personel Ellerinin Hijyenik Durumunun Değerlendirilmesi,” Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 24, 75-80 (2005).

 

33- TEMELLİ, S., ANAR, Ş., ŞEN, M.K.C. ve BEYAZ D., “Heat Treated Turkish Style Sucuk: Evaluation of Microbial Contaminations in Processing Steps”, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 24, 81-88 (2005).

 

34-YUKSEK, N., SALTAN EVRENSEL, S., TEMELLİ, S., ANAR, S., and SEN, M.K.C., ‘A Microbiological Evaluation on the Ready-To-Eat Red Meat and Chicken Donair Kebabs from a Local Catering Company in Bursa’, J. Biol. Environ. Scı., 3, 7-10 (2009).

 

35-ANAR,Ş., TEMELLİ,S.: Aeromonas hydrophila’nın Gelişimini İnhibe Eden Faktörler. U.Ü.Vet. Fak. U.Ü.Vet. Fak. Derg.1-2-3,(17), 199-207 (1998).

 

36- ANAR,Ş., ÇETİNKAYA,F.: Camphylobacter jejuni’nin İnaktivasyonuna Neden Olan Faktörler. U.Ü.Vet. Fak. 1-2-3,(17),183-190, (1998).

 

37-ANAR,Ş.: Fermente Et Ürünlerinde Kullanılan Starter Kültürler ve Başlıca Fonksiyonları. U.Ü. Vet. Fak. Derg.1, 2, 3,(16), 155-164 (1997).

           

38- ANAR,Ş.: Kefir ve Özellikleri. U.Ü.Vet.Fak.,19, 1-2, 137-40, (2000).

           

39-ANAR,Ş., ÇIBIK,R.: Yersinia enterocolitica’dan İleri Gelen Gıda Zehirlenmeleri. Y.Y.Ü. Sağ. Bil.Derg. 4, 1-2,  90-94  (1998).

           

40- ANAR,Ş.:Yoğurdun İnsan Beslenmesindeki Önemi. Gıda Derg., Dünya Yayıncılık, 1,51-53 (1998).

           

41-ANAR,Ş.:Geleneksel Fermente Et Ürünlerimizden Pastırma, Gıda Derg. Dünya Yayıncılık, 2, 51-53, (1998)

           

42- ANAR,Ş.:Tavuk Etinin Beslenmedeki Önemi, Gıda Derg., Dünya Yayıncılık ,3,51-53, (1998).

           

43- ANAR,Ş. Etlerin Soğukta Muhafaza Yöntemleri, Gıda Derg. Dünya Yayıncılık,4, 51-53 (1998)

.

44- ANAR,Ş. Et Ürünleri Reyonlarında Görev alan Veteriner Hekimlerin Yasal Sorumlulukları  ve Başarılı Olabilmeleri İçin Dikkat Etmeleri Gereken Asgari Teknik ve Hijyenik Bilgiler. Gıda Derg. Dünya Yayıncılık, 5, 51-53 (1998)

           

45- ANAR,Ş.  Sütün Beslenmedeki Önemi, Gıda Derg. Dünya Yayıncılık, 6, 51-53 (1998)

.

46- ANAR,Ş. Yumurtanın Bileşimi ve Besin Değeri. Gıda Derg. Dünya Yayıncılık, 7, 60-62 (1998)

 

47. ANAR,Ş. Meyveli Yoğurt Üretim Teknolojisi. Gıda Derg. Dünya Yayıncılık, 8, 51- 53, (1998)

 

48. ANAR,Ş. Kolesterol Nedir? . Gıda Derg. Dünya Yayıncılık, 9, 54, (1998)

 

49. ANAR,Ş. Etlerin Kürlenmesinde Kullanılan Katkı maddeleri. Gıda Derg. Dünya Yayıncılık, 10, 53- 54, (1998)

 

50. ANAR,Ş. Pastörize ve Sterilize Süt. Gıda Derg. Dünya Yayıncılık, 8, 51- 52, (1998)

 

51. ANAR,Ş. Ülkemizde Üretilen Çeşitli Tip Yerli Peynirler. Gıda Derg. Dünya Yayıncılık, 3, 53- 54, (1999)

 

52. ANAR,Ş. Besinsel lif Nedir? . Gıda Derg. Dünya Yayıncılık, 4,  54, (1999)

           

53. ANAR,Ş. Fermente Sucuklar, Gıda Derg. Dünya Yayıncılık, 7,  56-57, (1999)

           

54. ANAR,Ş. Yumurta Muhafaza Yöntemleri, Gıda Derg. Dünya Yayıncılık, 8,  51-52, (1999)

           

55. ANAR,Ş. Tereyağı ve Özellikleri. Gıda Derg. Dünya Yayıncılık, 9,  60-61, (1999)

 

56. ANAR,Ş. Nitrat ve Nitritin Et Ürünlerindeki Fonksiyonları. Gıda Derg. Dünya Yayıncılık, 10,  56-57, (1999)

                       

57. ANAR,Ş. Gıdalarda Ambalajın Önemi, Et ve Et Ürünlerinin Ambalajlanması. Gıda Derg. Dünya Yayıncılık, 11,  52-53, (1999)

 

58.ANAR,Ş. ,SOYUTEMİZ,G.E. İnsanlara Gıdalarla Bulaşan Başlıca Parazitler.Türk Vet.Hek.Der.6,4,19-20, (1994) Gıda Derg. Dünya Yayıncılık, 10,  56-57, (1999)

 

59. ANAR,Ş. Et-Süt ve Ürünlerinin Güvenilirlik Açısından Değerlendirilmeleri ve HACCP Uygulamaları. Gıda Derg. Dünya Yayıncılık, 1,63-65, (2000)

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

1-ANAR,Ş.,  SOYUTEMİZ,G.E.,YILDIRIM,Y.: Otomatik Enjeksiyon Makinesi Kullanarak Pastırma Üretimi. Et ve Et Ürünleri Sempozyumu 96 ve Ülkemizde Et Üretimi ve İthalatı İle İlgili Sorunlar Paneli.17-18 Ekim 1996,İ.T.O., İstanbul,1996          

 

2-SOYUTEMİZ,E., ANAR,Ş., ÇETİN;K: Tüketime Sunulan Kıymaların Yağ Oranlarına Göre Sınıflandırılması. Et ve Et Ürünleri Sempozyumu 96 ve Ülkemizde Et Üretimi ve İthalatı İle İlgili Sorunlar Paneli.17-18 Ekim 1996,İ.T.O., İstanbul,1996.

           

3-ANAR,Ş., GÜNŞEN,U. Bursa İl Merkezindeki İçme ve Kullanma Sularının Hijyenik Kalitesi . V. Halk Sağlığı  Günleri, 8-10 Eylül1997,Süleyman Demirel Üniv.Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı,Isparta,1997.

 

4- GÜNŞEN;U., ANAR, Ş. Uludağ’daki Su Kaynaklarının Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri. . V. Halk Sağlığı  Günleri, 8-10 Eylül1997,Süleyman Demirel Üniv.Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı,Isparta,1997.

 

5- MERT; N, ANAR, Ş, GÜNDÜZ,H., GÜNŞEN;U:; HOŞGÖR; İ:Farklı Tavuk Irklarına ait Yumurtalarda yağ asit Düzeyleri. . V. Halk Sağlığı  Günleri, 8-10 Eylül1997,Süleyman Demirel Üniv.Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı,Isparta,1997.

 

6-ANAR, Ş. Et Ürünlerinde Starter Kültür Kullanımı. Türk Silahlı Kuvvetleri, I. Gıda Kontrol Sempozyumu, 26-27 Mayıs   1998, Gemlik, Bursa.

           

 

7- ANAR, Ş. Et Ürünleri Reyonlarında Görev alan Veteriner Hekimlerin Yasal Sorumlulukları  ve Başarılı Olabilmeleri İçin Dikkat Etmeleri Gereken Asgari Teknik ve Hijyenik Bilgiler.24.4.1998, Bursa Veteriner Hekimler Odası.

 

8-ANAR, Ş. ve TEMELLİ, S., “Ayran Üretim Aşamalarında Kritik Kontrol Noktalarının Saptanması,” SEYES 2003 Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 117-120, 22-23 Mayıs, İzmir, 2003.

 

9- TEMELLİ, S., ANAR, Ş., ŞEN, M.K.C. ve AKYUVA, P., “Bir Süt Fabrikasında Beyaz Peynir Üretim Aşamalarında Mikrobiyolojik Kontaminasyon Kaynaklarının Belirlenmesi,”  I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Bildiri Kitabı, 421-427, 29 Eylül-1 Ekim, Ankara, 2004.

 

10- TEMELLİ, S., ANAR, Ş., ŞEN, M.K.C. ve BEYAZ D., “Heat Treated Turkish Style Sucuk: Evaluation of Microbial Contaminations in Processing Steps”, II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Bildiri Kitabı, 571-580, 18-20 Eylül, İstanbul, 2006.

 

11-TEMELLİ, S., ŞEN, M.K.C., ANAR, Ş., Bir Kanatlı Eti İşletmesinde Tavuk Kadınbudu Köfte Üretim Aşamalarının Mikrobiyolojik Yönden Değerlendirilmesi. II. Et Ürünleri Çalıştayı ‘İşlenmiş Kanatlı Eti Ürünleri’, 6-7 Aralık, Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Manisa, 2012. 

    
 
       
         
            Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2012

Adres : Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 16059 Görükle Kampüsü-BURSA    

 Santral : (+90 224) 294 12 00-01 Fax : (+90 224) 294 12 02