Prof. Dr. Gül Ece SOYUTEMİZ


YAYINLARI  :

Doktora Tezi

İnegöl köfte hazırlanışı, yapım tekniği, bileşiminin saptanması üzerine araştırmalar, Bursa, U.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1991.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Cetinkaya, F., Elal Mus, T., Soyutemiz, G.E., Cibik, R.: Prevalence and Antibiotic Resistance of Vancomycin-Resistant Enterococci in Animal Originated Foods. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, (Baskıda). 

2. Cetinkaya, F., Yibar, A., Soyutemiz, G.E., Okutan, B., Ozcan, A., Karaca, M.Y.: Determination of Tetracycline Residues in Chicken Meat by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry. Food Additives and Contaminants: Part B-Surveillance, 5(1), 45-49, 2012.

3. Yibar, A., Cetinkaya, F., Soyutemiz, G.E.: Nitrofuran Metabolite 3-Amino-2-Oxazolidinone Residues in Chicken Liver: A Screening Study. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(4), 346-350, 2012.

4. Yıbar, A., Çetinkaya, F., Soyutemiz, E.: ELISA Screening and Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry Confirmation of Chloramphenicol Residues in Chicken Muscle, and the Validation of a Confirmatory Method by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry. Poultry Science, 90, 2619-2626, 2011.

5. Buyukyoruk, S., Cibik, R., Cetinkaya, F., Soyutemiz, G.E., Goksoy, E.O., Kirkan, S.: Isolation, Phenotypic and Molecular Identification of Lactococcus lactis Isolates from Traditionally Produced Village Cheeses. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9, 2154-2158, 2010.

6. Cetinkaya, F., Cibik, R., Soyutemiz, G.E., Ozakin, C., Kayali, R., Levent, B.: Shigella and Salmonella Contamination in Various Foodstuffs in Turkey. Food Control, 19, 1059-1063, 2008.

7. Lee, S., Cetinkaya, F., Soyutemiz, G.E.: Occurence of Listeria species in the Processing Stages of Frozen Pepper. Journal of Food Safety, 27, 134-147, 2007.

8. Cetinkaya, F., Soyutemiz, G.E.: Evaluation of Listeria monocytogenes Populations During the Manufacture and Vacuum-Packaged Storage of Kashar Cheese. Acta Veterinaria Brno, 76 (1): 143-148, 2007.

9. Cetinkaya, F., Soyutemiz, G.E.: Microbiological and Chemical Changes throughout the Manufacture and Ripening of Kashar: A Traditional Turkish Cheese. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 30, 397-404, 2006.

10. Cibik, R., Cetinkaya, F., Gunes, N., Ozakın, C., Soyutemiz, G.E.: Autolysis of Listeria monocytogenes Strains Isolated from Food and Clinical Specimens. Medycyna Weterynaryjna, 62, 1242-1244, 2006.

11. Soyutemiz, G.E., Cetinkaya, F.: Thermal Resistance of Listeria monocytogenes in Inegöl Meatballs. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29, 319-323, 2005.

12. Cetinkaya, F., Cibik, R., Soyutemiz, G.E., Ozakin, C.: Prevalance of Listeria spp. in Chicken at the Retail Level.  Indian Veterinary Journal, 81, 1313-1316, 2004.

13. Çetinkaya, F., Soyutemiz, G.E.: A Study on Survival of Listeria monocytogenes During Manufacture and Ripening of Kashar Cheese. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 28, 927-932, 2004.

14. Aydın, A., Soyutemiz, G.E.: Bazı Balık Türlerinden ve Kum Midyelerinden (Venus gallina) Vibrio parahaemolyticus İzolasyonu ve İdentifikasyonu. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 26, 6, 1249-1253, 2002

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Yıbar A., Soyutemiz G.E.: Gıda Değeri Olan Hayvanlarda Antibiyotik Kullanımı ve Muhtemel Kalıntı Riski. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 8 (1), 97-104, 2013.

2. Yibar, A., Cetinkaya, F., Soyutemiz, G.E. Detection of Rope-Producing Bacillus in Bread and Identification of Isolates to Species Level by VITEK 2 System. Journal of Biological and Environmental Sciences, 6, 243-248, 2012.

3. Lee, S., Çetinkaya, F., Soyutemiz, G.E. İhracata Yönelik Üretilen Bazı gıdalarda Listeria monocytogenes Varlığının Araştırılması. İstanbul Üniv. Vet.Fak.Derg. 32, 2, 1-11, 2007

4. Çetinkaya, F., Çıbık, R., Soyutemiz G.E. Bursa’da İçme Maksatlı Kullanılan Artezyen Kuyu Sularında Salmonella ve Shigella Varlığının Araştırılması. S.Ü. Veteriner Bilimleri Dergisi, 23, 79-82, 2007

5. Çetinkaya, F. , Soyutemiz G.E. Probiyotiklerin Sağlıklı Beslenmedeki Yeri. Gıda Dergisi, 12, 78-83, 2006

6. Soyutemiz G.E., Oruç, H.H., Ceylan, S. Çetinkaya, F. Farklı Teknolojilerle  Üretilen Yerli Sucukların Üretim Aşamalarında Nitrat ve Nitrit Miktarlarında Meydana Gelen Değişiklikler. Gıda Teknolojisi Derneği Dergisi, 29, 73-78, 2004

7. Soyutemiz G.E. HACCP Prensiplerini Kullanarak Gıda Kaynaklı Hastalıkların Önlenmesinde Veteriner Hekimliğin Rolü. Gıda Derg., Dünya Yayıncılık, 1, 95-96, 2001

8. Soyutemiz G.E. İnegöl Köftelerin 4°C’de Buzdolabında Muhafaza İşleminin L.monocytogenes’in Yaşamı Üzerine Etkisi. İ.Ü.Vet.Fak.Derg., 27, 1, 115-126, 2001

 9. Serbest, A., Soyutemiz, G.E. Broilerlerde Karkas Ağırlığı ile Kanat ve Kafes Parça Oranları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. İ.Ü.Vet.Fak.Derg., 27, 1, 179-190, 2001

10. Soyutemiz, G.E., Çetinkaya, F., Anar,Ş. Yerli Sucuklarımızda Olgunlaşmanın ve Pastörizasyon İşlemi Uygulamanın Listeria monocytogenes Üzerine Etkisi. İ.Ü.Vet.Fak.Derg., 27, 1, 99-113, 2001

11. Soyutemiz, G.E., Çetinkaya, F., Özakın, C., Gedikoğlu, S. Batı Anadolu   Bölgesi Çiğ Sütlerinde Listeria monocytogenes’in Araştırılması. İnfeksiyon Derg., 15,1, 5-9, 2001

12. Soyutemiz, G.E., Serbest, A.,  Çetinkaya, F. Cobb Irkı 40 Günlük Broylerlerde Karkas Bölümlerinin Oranlanarak But ve Göğüs Etlerinin Kimyasal Bileşiminin ve Enerji Değerlerinin Saptanması. U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi, 19, 23-28, 2000

13. Anar, Ş., Soyutemiz G.E., Çetinkaya, F. Örgü Peynirin Üretim Aşamalarında görülen Bazı Mikrobiyolojik ve Kimyasal Değişimler. U.Ü.Vet.Fak.Derg., 19, 1-2, 81-85, 2000

14. Anar, Ş., Soyutemiz, G.E.,Temelli, S.,Çetinkaya, F. Doğal Koşullarda Üretilen ve Isı İşlemi Uygulanan Sucuklarda Starter Kültürlerin Kullanım Olanakları. U.Ü. Vet.Fak.Derg. 19, 1-2, 51-57, 2000

15. Soyutemiz, G.E., Çetinkaya, F., Özakın, C., Gedikoğlu, S. Kıymalarda Listeria monocytogenes’in Araştırılması. Bursa Dev. Hast. Bül. 16, 2, 123-127, 2000

16. Serbest, A., Soyutemiz, G.E. Broilerlerde Farklı Karkas Ağırlığının Kalça ve But Parçalaması Üzerine Etkisi. U.Ü.Vet.Fak.Derg., 19, 1, 119-125, 2000

17. Soyutemiz, G.E., Anar, Ş., Çetinkaya, F. Kaşar Peynirinin Üretim Aşamalarında Görülen Mikrobiyolojik ve Kimyasal Değişikliklerin İncelenmesi. U.Ü.Vet.Fak.Derg. 19,1-2, 87-92, 2000

18. Soyutemiz, G.E., Serbest, A., Çetinkaya, F. Cobb Irkı 40 Günlük Broylerlerde Karkas Bölümlerinin Oranlanarak But ve Göğüs Etlerinin Kimyasal Bileşiminin ve Enerji Değerlerinin Saptanması. U.Ü.Vet.Fak.Derg., 19, 3, 23-28, 2000

19. Soyutemiz, G.E., Çetinkaya, F., Özakın, C., Gedikoğlu, S. Batı Anadolu Bölgesi Çiğ Sütlerinde Koliform Bakterilerin Ayrımı, E.coli O157:H7 ve Salmonella Varlığının Araştırılması. Bursa Dev. Hast. Bül., 16, 1, 5-8, 2000

20. Soyutemiz, G.E. Vakumla Paketlenen İnegöl Köftelerin Farklı Derecelerde     Buzdolabında Saklanması Sırasında Bakteri Florasında ve L.monocytogenes Sayısındaki Değişiklikler. Gıda Tek. Der. Derg. 25, 2, 79-86, 2000

21. Soyutemiz, G.E., Çetinkaya F., Özakın, C., Gedikoğlu, S. Çiğ Sütlerde Yersinia enterocolitica Varlığının Araştırılması. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derg. 30, 1-2, 30-34, 2000

22. Soyutemiz, G.E. Dondurulmuş İnegöl Köftelerde L.monocytogenes’in Yaşamı ve Mikrobiyal Floradaki Değişiklikler. Gıda Derg., Dünya Yayıncılık, 5, 74-77, 2000

23. Soyutemiz, G.E. Bursa’da Satışa Sunulan Beş Farklı Grup Hazır Köftenin Kimyasal Bileşimi ve   pH Değerlerinin Saptanması. Gıda Tek.Der.Derg. 25, 1, 49-53, 2000

24. Soyutemiz, G.E., Aydın, A. Vibrio parahaemolyticus Gıda Zehirlenmesi. U.Ü.Vet.Fak.Derg. 19, 3, 177-182, 2000

25. Soyutemiz, G.E. Et ve Et Ürünlerinde Mikrobiyal Bozulmalar. Gıda Derg., Dünya Yayıncılık, 3, 52-57, 2000

26. Soyutemiz, G.E. Dünya Gıda Günü’nde Dünya’da ve Türkiye’de Beslenme ve Hayvansal Protein Tüketimine Bir Bakış. Gıda Derg., Dünya Yayıncılık, 11, 19-21 (1999).

27. Soyutemiz, G.E. Yara İyileşmesinde Beslenmenin Önemi. U.Ü.Vet.Fak.Derg., 18, 3, 179-186, 1999

28. Soyutemiz, G.E. Bursa’da Satışa Sunulan Çeşitli Hazır Köftelerin Hijyenik Kalitesinin Saptanması. Gıda Tek. Der. Derg., 24, 3, 163-169, 1999

29. Çoban, R., Soyutemiz, G.E. İzmit Körfez Suyunun Kirlilik Parametreleri Üzerinde  Fabrika Atık Sularının Rolü. U.Ü.Vet.Fak.Derg. 17, 1-2-3, 1998

30. Soyutemiz, G.E., Anar, Ş., Çetin, K. Tüketime Sunulan Kıymaların Yağ Oranlarına Göre Sınıflandırılması. U.Ü.Vet.Fak.Derg. 17, 1-2-3, 1-6, 1998

31. Soyutemiz, G.E., Anar, Ş., Özenir, A. Kuru Kürleme İşlemi Geçiren Füme Dil ve Pastırmaların Üretimleri Sırasındaki Nitrat ve Nitrit Miktarlarındaki Değişimler. Y.Y.Ü.Sağlık Bil.Ens.Derg. 4, 1-2, 28-31, 1998

32. Soyutemiz, G.E. İnegöl Köfte Sever misiniz? Gıda Derg., Dünya Yayıncılık, 3, 53, 1998

33. Soyutemiz, G.E., Temelli, S. Kanatlılarda Salmonella Kontaminasyonu ve Önlenmesinde Alınacak Tedbirler. U.Ü. Vet. Fak. Derg.17, 1-2-3, 1998

34. Soyutemiz, G.E., Çetinkata, F. Çevre ve Koruyucu Maddelerin Listeria Türleri Üzerindeki Etkileri. U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi, 16, 141-154, 1997

35. Akgün, S., Soyutemiz, G.E., Anar, Ş., Çıbık, R. Tüketime Sunulan Kremalı Pastaların Mikrobiyolojik Niteliklerinin Saptanması. Gıda Tek. Der. Derg. 22, 6, 433-438, 1997

36. Anar, Ş., Soyutemiz, G.E., Yıldırım, Y. Otomatik Enjeksiyon ve Pres Makinesi   Kullanılarak Üretilen Pastırmaların Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri. U.Ü. Vet.Fak.Derg. 15, 1-2-3, 57-68, 1996

37. Soyutemiz, G.E., Özenir, A. Bursa’da Tüketilen Sucuk, Salam, Sosis ve    Pastırmalardaki Kalıntı Nitrat ve Nitrit Miktarının Saptanması. Gıda Tek. Der. Derg. 21,6, 471-476, 1996

38. Anar, Ş., Soyutemiz, G.E. İnsanlara Gıdalarla Bulaşan Başlıca Parazitler. Türk Vet. Hek. Der., 6, 19-20, 1994.

39. Soyutemiz, G.E.. İnegöl Köftenin Hazırlanışı ve 7 Gün Süreyle Buzdolabında Saklanması Sırasında pH Değerinde Meydana Gelen Değişiklikler. U.Ü.Vet.Fak.Derg. 12, 3, 1-5, 1993

40.  Yıldız, B., Serbest, A., Soyutemiz, G.E., Tayar, M., Bahadır, A., Ak, İ. Deneme Koşullarında Merinos Erkek Kuzularında Zorunlu Hareketin Antebrachium Bölgesi Kasları Üzerine Etkisinin Makroanatomik ve Subgros İncelenmesi. U.Ü.Vet.Fak.Derg. 12,3, 24-31, 1993

41. Soyutemiz, G.E., Anar, Ş. Bursa’da Tüketilen Çiğ ve Pişmiş Izgara Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi ve Bileşimi Üzerine Araştırmalar. U.Ü. Vet.Fak.Derg. 12,1, 21-28, 1993

42. Anar, Ş., Soyutemiz, G.E., Berker, A., Eyigör, A. Füme Dillerin Üretim Aşamalarında Oluşan Bazı Mikrobiyolojik Değişimlerin İncelenmesi. U.Ü. Vet.Fak.Derg. 11,2, 53-60, 1992

43. Yakışık, M., Anar, Ş., Soyutemiz, G.E., Erdost, H. Pastırmaların Üretim Aşamalarında Kas Dokuda Görülen Histolojik ve Kimyasal Değişiklikler. U.Ü.Vet.Fak.Derg. 11, 2, 1-2, 1992

44. Soyutemiz, G.E., Anar, Ş., Berker, A. Füme Dillerin Üretim Aşamalarında Oluşan Kimyasal Değişimlerin İncelenmesi. U.Ü.Vet.Fak.Derg. 11, 2, 153-158, 1992

45. Anar, Ş., Soyutemiz, G.E., Berker, A. Vakumla Paketlenmiş ve Vakumsuz Olarak Saklanan Pastırmaların Farklı Isı Derecelerinde Muhafaza Edilmeleri Sırasında Oluşan Mikrobiyolojik Değişikliklerin İncelenmesi. U.Ü.Vet.Fak.Derg. 11, 1, 25-35, 1992

46.  Akgün, S., Anar, Ş., Soyutemiz, G.E. Yoğurtlarda Yağ Tayininde Yeni Yöntemler    Üzerine Araştırmalar. U. Ü. Vet.Fak.Derg. 11, 1, 47-55, 1992

47.   Soyutemiz, G.E., Anar, Ş., Berker, A. Vakumlu ve Vakumsuz Olarak Muhafaza Edilen Pastırmalardaki Bazı Kimyasal Değişimlerin İncelenmesi. U.Ü. Vet. Fak. Derg. 11,1, 37-45, 1992

 

    
 
       
         
            Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2012

Adres : Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 16059 Görükle Kampüsü-BURSA    

 Santral : (+90 224) 294 12 00-01 Fax : (+90 224) 294 12 02