Prof.Dr.Figen ÇETİNKAYA


YAYINLARI  :

Doktora Tezi :


Kaşar peynirinde üretim ve olgunlaşma aşamalarının Listeria monocytogenes üzerine etkisi, Bursa, U.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2000.

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1. Cetinkaya, F., Elal Mus, T., Soyutemiz, G.E., Cibik, R.: Prevalence and Antibiotic Resistance of Vancomycin-Resistant Enterococci in Animal Originated Foods. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, (Baskıda). 

2. Cetinkaya, F., Elal Mus T.: Determination of Microbiological and Chemical Characteristics of Kefir Consumed in Bursa. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 59 (3), 217-221, 2012.

3. Cetinkaya, F., Yibar, A., Soyutemiz, G.E., Okutan, B., Ozcan, A., Karaca, M.Y.: Determination of Tetracycline Residues in Chicken Meat by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry. Food Additives and Contaminants: Part B-Surveillance, 5(1), 45-49, 2012.

4. Yibar, A., Cetinkaya, F., Soyutemiz, G.E.: Nitrofuran Metabolite 3-Amino-2-Oxazolidinone Residues in Chicken Liver: A Screening Study. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(4), 346-350, 2012.

5. Cetinkaya, F., Elal Mus, T., Cibik, R., Levent, B., Gulesen, R.: Assessment of Microbiological Quality of Cig Kofte (Raw Consumed Spiced Meatball): Prevalence and Antimicrobial Susceptibility of Salmonella. Food Control, 26 (1), 15-18, 2012.  

6. Cetinkaya, F., Coplu, N., Simsek, H., Elal Mus, T., Cibik, R.: Antibiotic Susceptibility of Lactococcus Isolated from Turkish Raw Milk Cheeses. Medycyna Weterynaryjna, 68, 49-53, 2012.

7. Deniz, G., Orman, A., Cetinkaya, F., Gencoglu, H., Meral, Y., Turkmen, I.I.: Effects of Probiotic (Bacillus subtilis DSM 17299) Supplementation on the Ceacal Microflora and Performance in Broiler Chickens. Revue de Medecine Veterinaire, 162, 538-545, 2011.

8. Yıbar, A., Çetinkaya, F., Soyutemiz, E.: ELISA Screening and Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry Confirmation of Chloramphenicol Residues in Chicken Muscle, and the Validation of a Confirmatory Method by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry. Poultry Science, 90, 2619-2626, 2011.

9. Cibik, R., Cetinkaya, F., Ersoy, M., Yibar, A.: Identification and Technological Characterization of Lactococcus Isolated from Traditional Turkish Cheeses. Revue de Medecine Veterinaire, 161, 509-514, 2010.

10. Buyukyoruk, S., Cibik, R., Cetinkaya, F., Soyutemiz, G.E., Goksoy, E.O., Kirkan, S.: Isolation, Phenotypic and Molecular Identification of Lactococcus lactis Isolates from Traditionally Produced Village Cheeses. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9, 2154-2158, 2010.

11. Cetinkaya, F., Cibik, R., Soyutemiz, G.E., Ozakin, C., Kayali, R., Levent, B.: Shigella and Salmonella Contamination in Various Foodstuffs in Turkey. Food Control, 19, 1059-1063, 2008.

12. Lee, S., Cetinkaya, F., Soyutemiz, G.E.: Occurence of Listeria species in the Processing Stages of Frozen Pepper. Journal of Food Safety, 27, 134-147, 2007.

13. Cetinkaya, F., Soyutemiz, G.E.: Evaluation of Listeria monocytogenes Populations During the Manufacture and Vacuum-Packaged Storage of Kashar Cheese. Acta Veterinaria Brno, 76 (1): 143-148, 2007.

14. Cetinkaya, F., Soyutemiz, G.E.: Microbiological and Chemical Changes throughout the Manufacture and Ripening of Kashar: A Traditional Turkish Cheese. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 30, 397-404, 2006.

15. Cibik, R., Cetinkaya, F., Gunes, N., Ozakın, C., Soyutemiz, G.E.: Autolysis of Listeria monocytogenes Strains Isolated from Food and Clinical Specimens. Medycyna Weterynaryjna, 62, 1242-1244, 2006.

16. Soyutemiz, G.E., Cetinkaya, F.: Thermal Resistance of Listeria monocytogenes in Inegöl Meatballs. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29, 319-323, 2005.

17. Çetinkaya, F., Cibik, R.: Rapid Evaluation of Bacteriolysis of Listeria innocua and L. welshimeri Strains Isolated from Foods. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29, 1045-1048, 2005.

18. Cetinkaya, F., Cibik, R., Soyutemiz, G.E., Ozakin, C.: Prevalance of Listeria spp. in Chicken at the Retail Level.  Indian Veterinary Journal, 81, 1313-1316, 2004.

19. Çetinkaya, F., Soyutemiz, G.E.: A Study on Survival of Listeria monocytogenes During Manufacture and Ripening of Kashar Cheese. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 28, 927-932, 2004.

     

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1. Cetinkaya, F., Elal Mus, T., Cibik, R., Soyutemiz, E.: Distribution of Vancomycin-Resistant Enterococci (VRE) Isolated from Different Foodstuffs. 23rd International ICFMH Symposium FoodMicro 2012, 3-7 Eylül 2012, İstanbul, Türkiye (Poster Bildiri).

2. Çetinkaya, F., Elal Muş, T. Determination of the Microbiological Quality of Kefir at Retail Level. International Food, Agriculture and Gastronomy Congress, 15-19 Şubat 2012, Antalya, Türkiye (Sözlü Bildiri).

3. Deniz, G., Orman, A., Cetinkaya, F., Gencoglu, H., Meral, Y., Turkmen, I.I.: Broiler Rasyonlarına Probiotic (Bacillus subtilis DSM 17299) Katılmasının Performans ve Sekal Mikroflora Üzerine Etkileri. 1st International Poultry Meat Congress, 11-15 Mayıs 2011, Antalya, Türkiye (Poster Bildiri).

 

4. Çıbık, R., Çetinkaya, F., Elal Muş, T.: Isolation and Technological Characterization of Lactococcus Strains from White Pickled and Kashar Cheese. Veterinary Days of Faculty of Veterinary Medicine Justus Liebig University Giessen and Faculty of Veterinary Medicine Uludag University Bursa, 13-15 Temmuz 2011, Giessen, Almanya (Sözlü Bildiri).

5. Cetinkaya, F., Mus, T.E., Cibik, R., Levent, B., Gulesen, R.: Microbiological Investigation of Cig Kofte Samples Collected from Retail Markets and Isolation of Salmonella. Food Hygiene and Technology 41st Lenfeld’s and Hökl’s days, 12-13 Ekim 2011, Brno (Sözlü Bildiri).

6. Cibik, R., Cetinkaya, F.: Isolation and Identification of Listeria Species and Listeria monocytogenes from Chicken and Characterization of Autolysis of Listeria monocytogenes Isolates. VTT Symposium on Microbial Contaminants and Contamination Routes in Food Industry, VTT Technical Research Center, 22-23 Ocak 2007, Espoo, Finlandiya (Sözlü Bildiri).

7. Soyutemiz, E., Çetinkaya, F.: Thermal Resistance of Listeria monocytogenes in Inegöl Meatballs. FEMS Symposium on The Versality of Listeria Species, 10-11 Ekim 2002, İzmir, Türkiye (Poster Bildiri).

8. Çetinkaya, F., Soyutemiz, E.: Survival and Behaviour of Listeria monocytogenes During Manufacture and Ripening of Kashar Cheese. FEMS Symposium on The Versality of Listeria Species, 10-11 Ekim 2002, Izmir, Türkiye (Poster Bildiri).

 

     

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1. Yıbar, A., Cetinkaya, F., Soyutemiz, G.E.: Detection of Rope-Producing Bacillus in Bread and Identification of Isolates to Species Level by VITEK 2 System. Journal of Biological and Environmental Sciences, 6 (18), 243-248, 2012.

2. Cetinkaya, F., Elal Mus, T.: Detection of Antibiotic Resistance in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Various Foods. U. Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, (Baskıda).

3. Lee, S., Çetinkaya, F., Soyutemiz, G.E.: İhracata Yönelik Üretilen Bazı Gıdalarda Listeria monocytogenes Varlığının Araştırılması. İ.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi, 33, 1-11, 2007.

4. Çetinkaya, F., Çıbık, R., Soyutemiz, E.: Bursa'da İçme Maksatlı Kullanılan Artezyen Kuyu Sularında Salmonella ve Shigella Varlığının Araştırılması. S.Ü. Veteriner Bilimleri Dergisi, 23, 79-82, 2007.

5. Çıbık, R., Çetinkaya, F.: Listeria monocytogenes'in İdentifikasyonunda Standart Testler İle Rapid' L.Mono'nun Karşılaştırılması. Dünya Gıda Dergisi, 8, 85-88, 2006.

6. Soyutemiz, E., Oruç, H.H., Ceylan, S., Çetinkaya, F.: Farklı Teknolojilerle Üretilen Yerli Sucukların Üretim Aşamalarında Nitrat ve Nitrit Miktarlarında Meydana Gelen Değişiklikler. Gıda Teknolojisi Derneği Dergisi, 29, 73-78, 2004.

7. Soyutemiz, E., Çetinkaya, F., Anar, Ş.: Yerli Sucuklarımızda Olgunlaşmanın ve Pastörizasyon İşlemi Uygulamanın Listeria monocytogenes Üzerine Etkisi. İ.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi, 27, 99-113, 2001.

 

8. Soyutemiz, E., Çetinkaya, F., Özakın, C., Gedikoğlu, S.: Batı Anadolu Bölgesi Çiğ Sütlerinde Listeria monocytogenes'in Araştırılması. İnfeksiyon Dergisi, 15, 5-9, 2001.

9. Anar, Ş., Soyutemiz, E., Çetinkaya, F.: Örgü Peynirin Üretim Aşamalarında Görülen Bazı Mikrobiyolojik ve Kimyasal Değişimler.  U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi, 19, 81-85, 2000.

10. Anar, Ş., Soyutemiz, G.E., Temelli, S., Çetinkaya, F.: Doğal Koşullarda Üretilen ve Isı İşlemi Uygulanan Sucuklarda Starter Kültürlerin Kullanım Olanakları. U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi, 19, 51-57, 2000.

11. Soyutemiz, E., Çetinkaya, F., Özakın, C., Gedikoğlu, S.: Kıymalarda Listeria monocytogenes'in Araştırılması. Bursa Devlet Hastanesi Bülteni, 16, 123-127, 2000.

12. Soyutemiz, E., Anar, Ş., Çetinkaya, F.: Kaşar Peyniri Üretim Aşamalarında Görülen Mikrobiyolojik ve Kimyasal Değişiklikler.  U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi, 19, 87-92, 2000.

13. Soyutemiz, E., Serbest, A., Çetinkaya, F.: Cobb Irkı 40 Günlük Broylerlerde Karkas Bölümlerinin Oranlanarak But ve Göğüs Etlerinin Kimyasal Bileşiminin ve Enerji Değerlerinin Saptanması. U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi, 19, 23-28, 2000.

14. Soyutemiz, E., Çetinkaya, F., Özakın, C., Gedikoğlu, S.: Batı Anadolu Bölgesi Çiğ Sütlerinde Bulunan Koliform Bakterilerin İdentifikasyonu ile Escherichia coli O157:H7 ve Salmonella Varlığının Araştırılması. Bursa Devlet Hastanesi Bülteni, 16, 5-8, 2000.

15. Soyutemiz, E., Çetinkaya, F., Özakın, C., Gedikoğlu, S.: Çiğ Sütlerde Yersinia enterocolitica Varlığının Araştırılması. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 30, 30-34, 2000.

16. Cetinkaya, F., Elal Mus T.: Shellfish Poisoning and Toxins. Journal of Biological and Environmental Sciences, 6 (17), 115-119, 2012.

17. Yıbar, A., Çetinkaya, F.: Su Ürünleri ve Omega-3 Yağ Asitleri. Dünya Gıda Dergisi, 10, 22-26, 2011.

18. Çetinkaya, F., Elal Muş, T.: Hayvansal Gıdalarda Hormon Kalıntıları, Tüketici Sağlığına Yönelik Riskler ve İlgili Yasal Düzenlemeler. U. Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 29, 77-82, 2010.

19. Çetinkaya, F., Elal Muş, T.: Yararları ve Riskleriyle Gıda Kaynaklı Enterokoklar. U. Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 29, 77-83, 2010.

20. Çetinkaya, F., Soyutemiz,  E.: Probiyotiklerin Sağlıklı Beslenmedeki Yeri. Gıda Dergisi, 12, 78-83, 2006.

21. Çetinkaya, F., Çıbık, R.: Helicobacter pylori. Gıda Dergisi, 3, 72-81, 2004.

22. Çetinkaya, F.: Cryptosporidium parvum'un Bulaşmasında Su ve Gıdaların Rolü. U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi, 23, 103-109, 2004.

23. Çetinkaya, F.: Ülkemizde ve Dünyada Açlık ve Beslenmeye Bir Bakış. Dünya Gıda Dergisi, 10, 19-21, 2002.

24. Anar, Ş., Çetinkaya, F.: Campylobacter jejuni'nin İnhibisyon ve İnaktivasyonuna Neden Olan Faktörler.  U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi, 17, 183-190, 1998.

25. Soyutemiz, E., Çetinkaya, F.: Çevre ve Koruyucu Maddelerin Listeria Türleri Üzerindeki Etkileri. U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi, 16, 141-154, 1997.

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1. Çetinkaya, F., Elal Muş, T., Çıbık, R., Soyutemiz, G.E.: Hayvansal Kaynaklı Gıdalarda VRE (Vankomisin-Dirençli Enterokok) Kontaminasyonu. U. Ü. II. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, 13-15 Kasım 2012, Bursa (Poster Bildiri).

2. Yıbar, A., Çetinkaya, F., Soyutemiz, E.: Detection of Rope-Producing Bacillus in Bread and Identification of Isolates to Species Level by VITEK 2 System. X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı, 24-27 Eylül 2012, Kuşadası (Poster Bildiri).

3. Çetinkaya, F., Yıbar, A., Soyutemiz, E., Okutan, B., Özcan, A., Karaca, M.: Bursa’da Satışa Sunulan Piliç Etlerinde Tetrasiklin İlaç Kalıntılarının Araştırılması. 4. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Antalya (Poster Bildiri). 

4. Yıbar, A., Çetinkaya, F., Soyutemiz, E.: Tavuk Etlerinde Kloramfenikol Antibiyotik Kalıntılarının ELISA ve LC-MS/MS İle Tespiti ve Doğrulanması. 4. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Antalya (Sözlü Bildiri).

5. Çıbık, R., Çetinkaya, F., Muş, T.E.: Beyaz Peynir ve Kaşar Peynirlerinden Laktokok Suşlarının İzolasyonu, Tanımlanması ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. U.Ü. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, 15-16 Kasım 2011, Bursa (Poster Bildiri).

6. Çetinkaya, F., Yıbar, A., Soyutemiz, G.E., Okutan, B., Özcan, A., Karaca, M.: Bursa’da Satışa Sunulan Tavuk Etlerinde Tetrasiklin Kalıntılarının Araştırılması. U.Ü. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, 15-16 Kasım 2011, Bursa (Poster Bildiri). 

7. Büyükyörük, S., Çıbık, R., Çetinkaya, F., Soyutemiz, G.E., Göksoy, E.Ö., Kırkan, Ş.: Aydın İli ve Çevresinde Geleneksel Olarak Hazırlanmış Köy Peynirlerinden Lactococcus lactis (Lactococcus lactis alttür lactis ve alttür cremoris) Suşlarının İzolasyonu, Fenotipik ve Moleküler Teknikler İle identifikasyonu. 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 14-16 Mayıs 2009, Bursa (Poster Bildiri).

8. Çetinkaya, F., Çıbık, R., Soyutemiz, G.E., Özakın, C., Kayalı, R., Levent, B.: Çeşitli Gıdalarda Shigella ve Salmonella Varlığının Araştırılması. 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 14-16 Mayıs 2009, Bursa (Poster Bildiri).

9. Lee, S., Çetinkaya, F., Soyutemiz, G.E.: Dondurulmuş Biber Üretim Aşamalarında Listeria Türlerinin Varlığının Araştırılması. 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 14-16 Mayıs 2009, Bursa (Sözlü Bildiri).

10. Erol, İ., Çetinkaya, F.: 1. Oturum, 14 Mayıs 2009. 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 14-16 Mayıs 2009, Bursa (Oturum Başkanlığı).

11. Çıbık, R., Çetinkaya, F.: Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Beyaz Peynirlerden Lactococcus lactis’lerın İzolasyonu, Biyokimyasal ve Moleküler İdentifikasyonu ve Suşlar Arası Biyoçeşitliliğin PCR-RAPD Tekniği İle Belirlenmesi. 2. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 18-20 Eylül 2006, İstanbul (Sözlü Bildiri).

12. Çetinkaya, F., Çıbık, R., Soyutemiz, G.E., Özakın, C.: Tavuk Butlarında Listeria Türlerinin Araştırılması. 2. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 18-20 Eylül 2006, İstanbul (Poster Bildiri).

 

13. Çıbık, R., Çetinkaya, F.: Gıda Patojeni Listeria monocytogenes’in İdentifikasyonunda Standart Biyokimyasal Testler İle Kromojenik Rapid’ L.Mono’nun Karşılaştırılması. I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 29 Eylül-1 Ekim 2004, Ankara (Poster Bildiri).

14. Soyutemiz, E., Çetinkaya, F., Özakın, C., Gedikoğlu, S.: Batı Anadolu Bölgesi Çiğ Sütlerinde Listeria monocytogenes’in Araştırılması. Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2003, İzmir (Poster Bildiri).

    
 
       
         
            Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2012

Adres : Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 16059 Görükle Kampüsü-BURSA    

 Santral : (+90 224) 294 12 00-01 Fax : (+90 224) 294 12 02